| Inloggen | |

29-10-2013: Focus op Vakmanschap

Op 29 oktober 2013 organiseerde de Gebruikersvereniging bij Fontys te Eindhoven een themabijeenkomst over Focus op Vakmanschap. Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om de nieuwe realiteit in het mbo voor te bereiden, reden te meer om ook in dit verband met elkaar verder aan te slag te gaan. Ook interessant voor HO en VMBO-scholen.

Edit Album Re-Order the Album Images

De themabijeenkomst in beeld

29-10-2013

 • Ellen Huveneers vertelt hoe Arcus zich voorbereid
 • Jasper Grannetia licht het ontwerp model toe
 • Arie van der Graaf aan het woord
 • Een van de groepen in gesprek
 • Een van de groepen in gesprek
 • Een van de groepen in gesprek
 • Een van de groepen in gesprek

Verslag

(Leer)Doelen van deze bijeenkomst

 • Helder krijgen wat het actieprogramma focus op vakmanschap betekent voor ELO beleid en inrichting
 • Leren van elkaar hoe we focus op vakmanschap vorm (willen) geven in de ELO
 • Concrete lijst met aanbevelingen en verzoeken voor Three Ships voor de ontwikkeling van de ELO

 • Presentaties:

  11.00 - 11.15 Jan van Veen (voorzitter) - Inleiding en opening (bekijk de presentatie in PDF)

  11.15 – 12.15 Ellen Huveneers (Arcus College) - Ons onderwijs op de schop (bekijk de presentatie in PDF)

  Het Arcus College pakt Focus op Vakmanschap breed aan, waarbij opnieuw aan de tekentafel wordt gezeten om het onderwijs vorm te geven. Hierbij vormen Integrale Beroepsopdrachten (IBO’s) de rode draad. 

  Het is een leeropdracht waarin het beroepsmatig handelen centraal staat. In deze opdracht wordt studenten gevraagd om kennis en vaardigheden integraal toe te passen in de context van een beroepssituatie. Binnen Arcus is het streven om alle IBO’s via N@Tschool aan te gaan bieden. Ellen Huveneers vertelt u hoe zij dit aanpakken en wat zij allemaal gaan veranderen.

  12.45 – 13.15 Jasper Grannetia (Three Ships) - Model Focus op Vakmanschap in de ELO (bekijk de presentatie in PDF)

  In samenwerking met ROC6 werkt Three Ships aan een oplossing aan een standaardmodel waarmee focus op vakmanschap vorm gegeven kan worden in  N@Tschool! Jasper Grannetia bespreekt de huidige stand van zaken van dit model.   Tijdens de discussie kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:

  Algemeen:
  We moeten eerst heldere uitgangspunten definieren. Wat wil je nu bereiken en waarom. Als uitgangspunten zijn onder meer genoemd:

  • Het curriculum moet leidend zijn;
  • Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen het 'wat' (wat moet je kunnen) en het 'hoe' (hoe bereik je dat);
  • De onderwijsinstelling of het team bepaalt het 'wat', de docent moet het 'hoe' kunnen bepalen en daarmee de regie op de uitvoering.
  Van de leeromgeving wordt verwacht dat deze:
  • Zorgt voor vermindering van werklast bij docenten; 
  • Zorgt dat afwijkingen snel en duidelijk in beeld worden gebracht.
   Hierbij is Inzicht hebben in wat niet goed gaat en waar bijgestuurd of anderszins actie moet worden ondernomen veel belangrijker om dichtbij te hebben dan alles wat wel goed gaat;
  • Standaardisatie mogelijk maakt en tegelijk flexibiliteit biedt.

  Dit houdt in dat N@Tschool! voor de ondersteuning van Focus op Vakmanschap onder meer het volgende moet kunnen:

  Relatie tussen werkprocessen en onderwijseenheden
  De term onderwijseenheid is vrij abstract en kan gezien worden als:

  • Een set bij elkaar horende activiteiten die uitgevoerd moeten worden;
  • Die beoordeeld kunnen worden (formatief of kwalificerend);
  • In de tijd uitgezet kunnen worden;
  • En die bijdragen aan een of meerdere werkprocessen.

  Enerzijds om het onderwijs goed te kunnen arrangeren, anderzijds om de ontwikkeling van de deelnemer in kaart te brengen is het daarom van belang dat de relatie tussen onderwijseenheden en kerntaken/werkprocessen eenduidig wordt vastgelegd.

  Metadateren van onderwijseenheden
  Er moet vanuit het systeem gerapporteerd kunnen worden:

  • Op meerdere niveau's;
  • Met meerdere doelen;
  • Voor verschillende rollen. 
  Metadateren van onderwijseenheden is hierbij van cruciaal belang, omdat dit de mogelijkheid biedt om op verschillende aspecten een rapport samen te kunnen stellen.

  Signaleren van en attenderen op afwijkingen
  Voor een docent moet het snel duidelijk zijn welke studenten/leerlingen er achter lopen, of achter dreigen te raken. Hiervoor moeten goede rapportages beschikbaar zijn die snel en gemakkelijk zijn op te vragen.

  Doorontwikkelen model
  Het model dat eerder tijdens de dag is gepresenteerd is de basis voor een generiek model waarin de relatie tussen de onderwijscatalogus, het curriculum, het volgen en beoordelen en de uitvoering van het onderwijs wordt weergegeven. Zij biedt daarmee een goed handvat dat breed bruikbaar is voor het MBO en waarvan zelfs werd aangegeven dat ook het HO onderwijs prima in dit model zou passen. Het model moet wel nog verder getoetst en doorontwikkeld worden om ervoor te zorgen dat dit ook kan leiden tot de vertaling naar goede ondersteuning in de leeromgeving.

  Conclusie en vervolg
  Vandaag is duidelijk geworden dat er nog veel werk verzet moet worden om de vertaling te kunnen maken van de eisen die in het programma Focus op Vakmanschap aan het MBO worden gesteld naar ondersteuning in de leeromgeving. In ROC-6 verband is al gesproken over een werkgroep en vandaag is bevestigd dat deze werkgroep aan de slag moet om deze vertaling te kunnen maken. Hierbij is een eerste stap het verder uitwerken van het generieke model.

  Al 8 instellingen hebben aangegeven dat zij graag aan de werkgroep willen deelnemen en 5 van deze instellingen hebben ook al medewerking toegezegd. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep wordt gepland in november. Ook is besloten dat HO instellingen aan deze werkgroep kunnen deelnemen.

  Tot slot is aangegeven dat ook duidelijk moet worden beschreven wat de taakstelling van deze werkgroep wordt en welk tijdspad gevolgd moet worden. Niet alleen als leidraad voor de werkgroep zelf, maar ook om vanuit de respectievelijke besturen het draagvlak en commitment te krijgen dat nodig is. Hiertoe zal een projectplan worden uitgewerkt door:

  • Kees Buskermolen (ROC Horizon College)
  • Karin Straatman (Regio College)
  • Jan van Veen (Hogeschool Rotterdam, tevens voorzitter Gebruikersvereniging)
  • Pascal van den Biggelaar (Three Ships)
  Het projectplan zal voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep aan de werkgroepleden worden verspreid.
  Lid worden? Neem contact op
  Op de hoogte blijven?Schrijf je in voor de nieuwsbrief